Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” prowadzi działalność hotelarsko- gastronomiczną. Działalność zakładu polega na prowadzeniu ogólnodostępnego hotelu z restauracją w pomieszczeniach w pełni przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, wzroku i słuchu. „Słoneczne Wzgórze” to także nowoczesne centrum konferencyjne i baza usług rehabilitacyjnych.